Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Το κοινωνικό θέμα της παιδικής αναπηρίας - Thessaloniki Arts and Culture

Το κοινωνικό θέμα της παιδικής αναπηρίας - Thessaloniki Arts and Culture

Frozen Shoulder (Adhesive Capsulites) - Zeros

Frozen Shoulder (Adhesive Capsulites) - Zeros

Ειδική Διαπαιδαγώγηση : "Εικονογραφημένος" αυτισμός

Ειδική Διαπαιδαγώγηση : "Εικονογραφημένος" αυτισμός

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Simple Glute Medius Exercise for Runners

Simple Glute Medius Exercise for Runners

"Core" muscle activation with a stable versus unstable base - Anatomy & Physiotherapy

"Core" muscle activation with a stable versus unstable base - Anatomy & Physiotherapy

Gluteus medius weakness and chronic low back pain - Anatomy & Physiotherapy

Gluteus medius weakness and chronic low back pain - Anatomy & Physiotherapy

What is The Windlass Mechanism of The Foot?

What is The Windlass Mechanism of The Foot?

Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting.

Effects of seated lumbar extension postures on spinal height and lumbar range of motion during prolonged sitting.

Detecting Alzheimer’s Disease by Drawing a Clock Face with a Digital Pen | Neuroscience News

Detecting Alzheimer’s Disease by Drawing a Clock Face with a Digital Pen | Neuroscience News

New Knees in Rheumatoid Arthritis: Cure or Time Machine? | Medpage Today

New Knees in Rheumatoid Arthritis: Cure or Time Machine? | Medpage Today

Evidence-Based Strength Training: Gluteus Medius, An Update | Snyder Physical Therapy & Wellness

Evidence-Based Strength Training: Gluteus Medius, An Update | Snyder Physical Therapy & Wellness

Isometric exercise induces analgesia and reduces inhibition in patellar tendinopathy. - PubMed - NCBI

Isometric exercise induces analgesia and reduces inhibition in patellar tendinopathy. - PubMed - NCBI

The McKenzie Method - Part 2 - Syndrome Classification and Treatment - Mike Reinold

The McKenzie Method - Part 2 - Syndrome Classification and Treatment - Mike Reinold

Rotational Exercise: The Controversy of Functional Training | Breaking Muscle

Rotational Exercise: The Controversy of Functional Training | Breaking Muscle

New Treatment for Rett Syndrome Suggests the Disorder is Reversible - The Latest News

New Treatment for Rett Syndrome Suggests the Disorder is Reversible - The Latest News

CSHLIn mice, an experimental drug treatment for Rett syndrome suggests the disorder is reversible | News & Features

CSHLIn mice, an experimental drug treatment for Rett syndrome suggests the disorder is reversible | News & Features

Exercise Can Improve Spinal Osteoarthritis Pain | Back Pain Research - Every Little Bit Can Help Reduce Spondylosis Pain

Exercise Can Improve Spinal Osteoarthritis Pain | Back Pain Research - Every Little Bit Can Help Reduce Spondylosis Pain

The McKenzie Method - Part 1 - Clearing Misconceptions about MDT - Mike Reinold

The McKenzie Method - Part 1 - Clearing Misconceptions about MDT - Mike Reinold