Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Important Link between the Brain and Immune System Found - Scientific American

Epigenetic ‘eraser’ can reset behavior, disease vulnerability and life experiences | Genetic Literacy Project

Epigenetic ‘eraser’ can reset behavior, disease vulnerability and life experiences | Genetic Literacy Project

Role of brain in phantom pain

Role of brain in phantom pain

Αυτοάνοσα νοσήματα, Διατροφή και Ανοσοποιητικό

Αυτοάνοσα νοσήματα, Διατροφή και Ανοσοποιητικό

The health hazards of sitting - The Washington Post

The health hazards of sitting - The Washington Post

Neurons Learning to Remember: Mechanism of Neural Information Storage Identified | Neuroscience News

Neurons Learning to Remember: Mechanism of Neural Information Storage Identified | Neuroscience News

Mandala…μια διασκεδαστική μέθοδος αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ |

Mandala…μια διασκεδαστική μέθοδος αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ |

Summary of Glucosamine and Chondroitin Studies

Summary of Glucosamine and Chondroitin Studies

ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | www.THERAPIAMIND.COM

ΚΛΙΝΙΚΗ ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | www.THERAPIAMIND.COM

Θα ξεκινήσω από το βασικό ερώτημα που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αναφορικά με την ύπνωση: «Είναι η ύπνωση ύπνος;». Η ύπνωση δεν είναι ύπνος!
Η ύπνωση αυτή καθεαυτή δεν είναι θεραπεία. Η κατάσταση όμως της χαλάρωσης που δημιουργείται από την ύπνωση είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο με την εφαρμογή συγκεκριμένων θεραπευτικών τεχνικών διενεργείται η θεραπευτική «αγωγή» για τα περισσότερα ψυχολογικά, συναισθηματικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα και ονομάζεται Υπνοθεραπεία.
Η ύπνωση ξεκινά με τη μετατόπιση της εστίασης της προσοχής του ασθενή σε κάποιο σημείο, το οποίο μπορεί είτε να είναι εξωτερικό (να κοιτάει ο θεραπευόμενος ένα συγκεκριμένο αντικείμενο) ή εσωτερικό (να συγκεντρωθεί σε χαλαρωμένα μέρη του σώματος.