Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Τι είναι το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου;

Τι είναι το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου;

What Is The Cost Of Rehab

What Is The Cost Of Rehab

Stretching Before a Run Neither Prevents nor Causes Injury

Stretching Before a Run Neither Prevents nor Causes Injury

A Clever Shock-Absorbing Bike Wheel, Now for Wheelchairs | WIRED

A Clever Shock-Absorbing Bike Wheel, Now for Wheelchairs | WIRED

Vitamin D Is Vital For Boosting Energy Levels

Vitamin D Is Vital For Boosting Energy Levels

Training More Effective Than Anti Inflammatories for Tennis Elbow

Training More Effective Than Anti Inflammatories for Tennis Elbow

Physiotherapy May Be As Effective As Surgery For Treating Lower Back Pain, Study Suggests

Physiotherapy May Be As Effective As Surgery For Treating Lower Back Pain, Study Suggests

Sound processing skewed in mouse model of Rett syndrome —

Sound processing skewed in mouse model of Rett syndrome —

Hand movements as a "biomarker" for Rett syndrome?

Hand movements as a "biomarker" for Rett syndrome?

How Can Physio Help Children with Rett Syndrome? - Physio Comes To You

How Can Physio Help Children with Rett Syndrome? - Physio Comes To You

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Συνεργασία με Σύλλογο Αιμορροφιλικών Βορρείου Ελλάδος και του Αιμορροφιλικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με τον Σύλλογο Αιμορροφιλικών Βορείου Ελλάδος και  του Αιμορροφιλικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος, θα βρίσκομαι απο την Τετάρτη 20/5/2015 και κάθε Τετάρτη απο τις 09:00 εως 11:00 στα εξωτερικα ιατρεία Ειδικού Κέντρου Αιμορραγικών Διαθέσεων Παιδιών και Εφήβων του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Η συνεργασία είναι ευγενική χορηγία της Bayer Hellas.

                                                                                         Με εκτίμηση,
                                                                                    Γκέλσης Ιωάννης
                                                                                   Φυσικοθεραπευτής