Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Effectiveness of Passive Physical Modalities for Shoulder Pain: Systematic Review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management Collaboration

Effectiveness of Passive Physical Modalities for Shoulder Pain: Systematic Review by the Ontario Protocol for Traffic Injury Management Collaboration

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου