Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

New database matches mutations with potential effects —

New database matches mutations with potential effects —

A new tool helps predict whether large DNA duplications and deletions, common among people with autism, are harmful or benign, reports a study published 18 December in Genetics in Medicine1.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου