Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

BBC News - Braille phone goes on sale in 'world first'

BBC News - Braille phone goes on sale in 'world first'

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου