Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

RETT EDUCATION (video)

What if you couldn’t speak and were trapped in a body you couldn’t control? Rett Syndrome is a disability that can effect children in such a way. This film is a short promo for the charity Rett Education who are trying to raise awareness and education concerning the disability.


Click here...

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου