Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

EURORDIS - Αντιμετωπίζετε  δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία σας; Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για αυτές Survey

Αντιμετωπίζετε  δυσκολίες πρόσβασης στη θεραπεία σας; Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για αυτές Survey

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σπάνιων Παθήσεων (EURORDIS) ιδρύθηκε το 1997 και είναι μια μη κυβερνητική συμμαχία οργανώσεων ασθενών και ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σπάνιων παθήσεων στην Ευρώπη. Ο EURORDIS αντιπροσωπεύει πάνω από 600 οργανώσεις ασθενών με σπάνιες παθήσεις, σε περισσότερες από 50 χώρες, καλύπτοντας περισσότερες από 4.000 σπάνιες παθήσεις (για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το : www.eurordis.org)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου