Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Οσφυαλγία:«Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637

http://www.greekphcguidelines.gr/wordpress/wp-content/uploads/2014/09/%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%B1-final.pdf


Η παρούσα έκδοση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της συστηματικής ανασκόπησης που ολοκλήρωσε η

ομάδα εργασίας για την Οσφυαλγία. Σε αυτήν ο ιατρός γενικής ιατρικής και επαγγελματίας υγείας στην

Π.Φ.Υ. μπορεί να αναζητήσει απαντήσεις σε κλινικά ερωτήματα που τίθενται συχνά στην καθ΄ημέρα

πράξη και να λάβει αποφάσεις που είναι σύμφωνες με τη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και τη γνώμη των

ασθενών.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου