Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Symposier - High fluoride and low calcium levels in drinking water is associated with low bone mass, reduced bone quality and fragility fractures in sheep

Symposier - High fluoride and low calcium levels in drinking water is associated with low bone mass, reduced bone quality and fragility fractures in sheep

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου