Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

The role of fear avoidance beliefs as a prognostic factor for outcome in patients with nonspecific low back pain: a systematic review


Anatomy & Physiotherapy - Anatomy & Physiotherapy

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου