Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Personal opinions from patients with rare diseases...

PatientsΓιατρός που εργάζεται στο Βουλγάρικο
Ινστιτούτο σπανίων παθήσεων ζήτησε μέσω ανώνυμης ηλεκτρονικής έρευνας
που διεξάγεται διεθνώς την άποψη των ασεθενών για την σημασία της
καταγραφής των ασθενών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τα χρησιμοποιήσει
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τις δημόσιες αρχές Υγείας για την
ανάγκη της δημιουργίας και υποστήριξης της καταγραφής των ασθενών. Οι
σύνδεσμοι για να απαντήσετε ανώνυμα στην έρευνα αυτή είναι παρακάτω σε
διάφορες γλώσσες.

English version: http://87.97.250.38/epireg/index.php/387589/lang-en

German version: http://87.97.250.38/epireg/index.php/387589/lang-de

French version: http://87.97.250.38/epireg/index.php/387589/lang-fr

Italian version: http://87.97.250.38/epireg/index.php/387589/lang-it

Spanish version: http://87.97.250.38/epireg/index.php/387589/lang-es

Russian version: http://87.97.250.38/epireg/index.php/387589/lang-ru
Dear Sir / Madam, This questionnaire aims to explore personal opinions
patients with rare diseases, regarding the functioning, significance and
the benefits of rare disease registries. Thank you for your assistance!Dr. Tsonka Miteva

Medical University Plovdiv


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου