Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013

Cold water immersion and recovery from strenuous exercise: a meta-analysis -- Leeder et al. -- British Journal of Sports Medicine


Cold water immersion and recovery from strenuous exercise: a meta-analysis -- Leeder et al. -- British Journal of Sports Medicine

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου