Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

1 Minute Exersices

https://www.youtube.com/watch?v=wnlcuZ0mJSU  - 1 Minute Shoulder Stretches
https://www.youtube.com/watch?v=u-sLQFcKQvY   - 1 Minute Neck Stretches
https://www.youtube.com/watch?v=QOeQiasgaDI   - 1 Minute Lower Ab Exercises
https://www.youtube.com/watch?v=wUOb0qA_w3I   - 1 Minute Sciatica Exercises
https://www.youtube.com/watch?v=2Pmknfjq89U   - 1 Minute Lower Back Pain Exercises 
https://www.youtube.com/watch?v=SuScgzVJp-s  1 Minute Lower Back Stretches (Prevent & Relief Pain)


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου