Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

The fall of the postural–structural–biomechanical model in manual andphysical therapies: Exemplified by lower back pain

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου