Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

Mapping a better future for stroke survivors - Heart and Stroke Foundation of Canada

Mapping a better future for stroke survivors - Heart and Stroke Foundation of Canada

 It’s not easy to watch someone you love learn to walk and talk all over again.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου