Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Empty wheelchairs

Empty wheelchairs

 Yesterday, Christopher Reeve's wheelchair, a piece of history that resides in the lobby of the Reeve Foundation's office, was moved to New York City to a window display at Rockefeller Plaza

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου