Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

The OrCam: A Portable, Wearable Visual System for Blind and Visually Impaired Persons - VisionAware

The OrCam: A Portable, Wearable Visual System for Blind and Visually Impaired Persons - VisionAware

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου