Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

Brushless maxon DC motor Moves Humanoid Robotic Hand

Brushless maxon DC motor Moves Humanoid Robotic Hand

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου