Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

About - Stickman Communications

About - Stickman Communications

" So when I discovered a talent for drawing stickmen, what started as a way to tell stories while unable to put a sentence together, naturallly grew into a business - communicating about disability with charm, humour, and unerring accuracy."

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου