Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Water-based exercise improves shoulder function for lymphedema patients

medwireNews - Physical medicine and rehabilitation - Water-based exercise improves shoulder function for lymphedema patients

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου