Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Vitamin D: Too Much May Erase Heart Benefit - Heart Health Center - Everyday Health

Vitamin D: Too Much May Erase Heart Benefit - Heart Health Center - Everyday Health

Past a certain threshold, vitamin D levels may increase likeliness of cardiovascular disease.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου