Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

Stroke Connection - Spring 2013 [Cover1] Magazine

Stroke Connection - Spring 2013 [Cover1]

 Getting back to work after a stroke is a big step for many survivors. Our cover story discusses how to know when you’re ready, understanding your rights and more in the Spring issue of Stroke Connection magazine.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου