Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Mark Pollock’s journey from extreme athlete to spinal-cord injury patient | News | Spinal Cord Injury Zone

Mark Pollock’s journey from extreme athlete to spinal-cord injury patient | News | Spinal Cord Injury Zone

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου