Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

FDA Approves Twice a Day Capsules Called Tecfidera™ (formerly called BG-12) for Relapsing MS : National MS Society

FDA Approves Twice a Day Capsules Called Tecfidera™ (formerly called BG-12) for Relapsing MS : National MS Society

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου