Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

What Next - Wheelchair selection - Manual pt 1 - Frame style, material and setup - YouTube

What Next - Wheelchair selection - Manual pt 1 - Frame style, material and setup - YouTube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου