Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Can you still enjoy sex if you're severely disabled? This bride-to-be, who has no feeling from the chest down, gives a resounding yes, yes, YES! | Mail Online

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου