Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

World's First Bionic Hand With a Sense of Touch is Set to Be Transplanted | Inhabitat - Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

World's First Bionic Hand With a Sense of Touch is Set to Be Transplanted | Inhabitat - Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου