Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

University of York student develops 3D crossword puzzles for gamers with vision disabilities Global Alliance on Accessible Technologies and Environments

University of York student develops 3D crossword puzzles for gamers with vision disabilities Global Alliance on Accessible Technologies and Environments

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου