Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

They Will Surf Again, an event that gets people with spinal cord injuries into the ocean and riding waves with the help of volunteers and special, adaptive surf boards.Life Rolls On on Vimeo

Life Rolls On on Vimeo

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου