Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Paralyzed man uses thoughts alone to control robot arm, touch friend's hand, after seven years

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου