Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Japanese Loggerhead Turtle Swims Again With Prosthetic Flippers After Shark Attack | Inhabitat - Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

Japanese Loggerhead Turtle Swims Again With Prosthetic Flippers After Shark Attack | Inhabitat - Sustainable Design Innovation, Eco Architecture, Green Building

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου