Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Adult with cerebral palsy using IntelliKeys USB - YouTube

Adult with cerebral palsy using IntelliKeys USB - YouTube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου