Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Wheelchair Car Transfer - How to transfer to a vehicle using the Milford Person Lift - YouTube

Wheelchair Car Transfer - How to transfer to a vehicle using the Milford Person Lift - YouTube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου