Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Wheelchair curling – a rehab technique for spinal cord injury

Wheelchair Curling Blog 2: Wheelchair curling – a rehab technique for spinal ...: This weekend I read about a less well-known sport for disabled people, wheelchair curling. Wheelchair curling was the basis a fundraisi...

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου