Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

OxiVolare Pulse Oximeter Concept for Monitoring Pilot’s Blood Stream at High Altitudes in Unpressurized Cockpits | Tuvie

OxiVolare Pulse Oximeter Concept for Monitoring Pilot’s Blood Stream at High Altitudes in Unpressurized Cockpits | Tuvie

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου