Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

C6 Complete Quadriplegic Swimming - YouTube

C6 Complete Quadriplegic Swimming - YouTube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου