Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Anterior Cervical Fusion: 3D Medical Animation - YouTube

Anterior Cervical Fusion: 3D Medical Animation - YouTube

3D Litigation and Trial Graphics Animation - YouTube

3D Litigation and Trial Graphics Animation - YouTube

Spinal Anatomy video - Animation by Cal Shipley, M.D. Trial Image Inc. - YouTube

Spinal Anatomy video - Animation by Cal Shipley, M.D. Trial Image Inc. - YouTube

Spinal Cord Injury / Paralysis - Everything You Need To Know - Dr. Nabil Ebraheim - YouTube

Spinal Cord Injury / Paralysis - Everything You Need To Know - Dr. Nabil Ebraheim - YouTube

Christina's Life After Spinal Injury Part 1/5 - YouTube

Christina's Life After Spinal Injury Part 1/5 - YouTube

Youbike Instruction Video - YouTube

Youbike Instruction Video - YouTube

Consequences of neurologic lesions asse... [Ther Clin Risk Manag. 2012] - PubMed - NCBI

Consequences of neurologic lesions asse... [Ther Clin Risk Manag. 2012] - PubMed - NCBI

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης (shoulder impingement syndrome) ή τενοντίτιδα υπερακανθίου ή περιαρθρίτιδα ώμου - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης (shoulder impingement syndrome) ή τενοντίτιδα υπερακανθίου ή περιαρθρίτιδα ώμου - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Η τεχνική της στοματικής υγιεινής στα παιδιά απο 0 έως 12 ετων - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Η τεχνική της στοματικής υγιεινής στα παιδιά απο 0 έως 12 ετων - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Paralyzed Rats Walk Again

Parkinson's Dance: People with Parkinson's Can't Do That...Can They?! - YouTube

Parkinson's Dance: People with Parkinson's Can't Do That...Can They?! - YouTube

Parkinsons Disease and Dopamine - YouTube

Parkinsons Disease and Dopamine - YouTube

Delay the Disease - Parkinson's Exercise Miracles - YouTube

Delay the Disease - Parkinson's Exercise Miracles - YouTube

Exercices for Parkinson's disease - YouTube

Exercices for Parkinson's disease - YouTube

Balance Training Exercises - YouTube

Balance Training Exercises - YouTube

Brachial Plexus - A Common Birth Injury | St. Louis Children's Hospital - YouTube

Brachial Plexus - A Common Birth Injury | St. Louis Children's Hospital - YouTube

Why Dynamic Is Better than Static Stretching | PutMeBackTogether.com

Why Dynamic Is Better than Static Stretching | PutMeBackTogether.com

Physical Therapy Marketing Mistakes to Avoid | PutMeBackTogether.com

Physical Therapy Marketing Mistakes to Avoid | PutMeBackTogether.com

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Επιστήμονες σταμάτησαν τη σκλήρυνση κατά πλάκας σε πειραματόζωα | iefimerida.gr

Cervical Spine Anatomy - YouTube

Cervical Spine Anatomy - YouTube

Anatomy of the Spinal Cord and How it Works - YouTube

Anatomy of the Spinal Cord and How it Works - YouTube

Walking Again After Spinal Cord Injury @EPFL - YouTube

Walking Again After Spinal Cord Injury @EPFL - YouTube

Παράλυτα ποντίκια περπατούν με φαρμακευτική-ρομποτική θεραπεία

Παράλυτα ποντίκια περπατούν με φαρμακευτική-ρομποτική θεραπεία

Campath or Lemtrada(alemtuzumab) for MS or Multiple Sclerosis - My Experience

Campath or Lemtrada(alemtuzumab) for MS or Multiple Sclerosis - My Experience

Marcy's personal experience with Novantrone

Marcy's personal experience with Novantrone

David's experience with Campath-1H for MS

David's experience with Campath-1H for MS

Deann's experience with Antegren

Deann's experience with Antegren

AANS - Movement Disorders

AANS - Movement Disorders

AANS - Stroke

AANS - Stroke

AANS - Low Back Pain

AANS - Low Back Pain

AANS - Anatomy of the Spine and Peripheral Nervous System

AANS - Anatomy of the Spine and Peripheral Nervous System

Glossary of Spinal cord injuries

Health Rhythm program - YouTube

Health Rhythm program - YouTube

National Down Syndrome Society - The National Advocate for People with Down Syndrome Since 1979

National Down Syndrome Society - The National Advocate for People with Down Syndrome Since 1979

Sea Kayak- Make A Hero - YouTube

Sea Kayak- Make A Hero - YouTube

Equestrian- Make A Hero - YouTube

Equestrian- Make A Hero - YouTube

THE MOVEMENT-Trailer

#!

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Eythor Bender at TEDMED 2011 - YouTube - exoskeletons

Eythor Bender at TEDMED 2011 - YouTube

X1 - Exoskeleton for Resistive Exercise and Rehabilitation - YouTube

X1 - Exoskeleton for Resistive Exercise and Rehabilitation - YouTube

What Might Astronauts & Paraplegics Have In Common? - Wheelchair Diffusion : Wheelchair Diffusion

What Might Astronauts & Paraplegics Have In Common? - Wheelchair Diffusion : Wheelchair Diffusion

Shocking Underwear For Avoiding Pressure Sores - Wheelchair Diffusion : Wheelchair Diffusion

Shocking Underwear For Avoiding Pressure Sores - Wheelchair Diffusion : Wheelchair Diffusion

Standing Device Reviews : USA TechGuide

Standing Device Reviews : USA TechGuide

Electric Scooter Reviews : USA TechGuide

Electric Scooter Reviews : USA TechGuide

Wheelchair Reviews : USA TechGuide

Wheelchair Reviews : USA TechGuide

Trekinetic All terrain Wheelchair

Segway® Wheelchair Kit on Forest Trails - YouTube

Segway® Wheelchair Kit on Forest Trails - YouTube

Folding wheelchair

Muscular Dystrophy Walking aid - YouTube

Muscular Dystrophy Walking aid - YouTube

Standing frame for Kids, Physical Therapist's Perspective - YouTube

Standing frame for Kids, Physical Therapist's Perspective - YouTube

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Cerebral Palsy and Physical Therapy - YouTube

Cerebral Palsy and Physical Therapy - YouTube

Double Amputee Triathlete | Jason Gunter - YouTube

Double Amputee Triathlete | Jason Gunter - YouTube

PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT OF A BILATERAL AMPUTEE - YouTube

PHYSICAL THERAPY MANAGEMENT OF A BILATERAL AMPUTEE - YouTube

Life in a wheelchair - Johanna & Louise - YouTube

Life in a wheelchair - Johanna & Louise - YouTube

C6 Complete Quadriplegic Swimming - YouTube

C6 Complete Quadriplegic Swimming - YouTube

Aged Human Cells Rejuvenated and Used for Cardiac Repair

Aged Human Cells Rejuvenated and Used for Cardiac Repair

You Can Bike Too

You Can Bike Too - Home

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Jasper: the paralysed dog that is walking again - YouTube

Go Kids Go - Association of Wheelchair Children

aerobility

NPointer - Hand or Arm Gestures Control Computer Without Mouse or Touchpad

NPointer - Hand or Arm Gestures Control Computer Without Mouse or Touchpad

Accurate Mind Controlled Computer Cursor

Accurate Mind Controlled Computer Cursor

iPad Mini Accessibility Features for People with Disabilities

iPad Mini Accessibility Features for People with Disabilities

JACO Robotic Arm Tested by Hereward College Students

JACO Robotic Arm Tested by Hereward College Students

Synthetic Plastic Skin - Touch-sensitive and Heals Itself

Synthetic Plastic Skin - Touch-sensitive and Heals Itself

Vehicle Hand Controls and Automotive Adaptive Products for Driving

Vehicle Hand Controls and Automotive Adaptive Products for Driving

Assistive Computer Devices and Access Aids for PC

Assistive Computer Devices and Access Aids for PC

People with Disabilities and Sexual Assault

Protein test is first to predict rate of progression in Lou Gehrig's disease

Protein test is first to predict rate of progression in Lou Gehrig's disease

Researchers restore coordinated limb movement in dogs with severe spinal cord injury

Researchers restore coordinated limb movement in dogs with severe spinal cord injury

Experimental compound improves memory in mice with multiple sclerosis

Experimental compound improves memory in mice with multiple sclerosis

New method helps target Parkinson's disease

New method helps target Parkinson's disease

Researchers find decline in availability and use of key treatment for depression

Researchers find decline in availability and use of key treatment for depression

Therapeutic hypothermia is promising strategy to minimize tissue damage

Therapeutic hypothermia is promising strategy to minimize tissue damage

Therapies for spinal cord injury: On the cutting edge of clinical translation

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Project Mobility - Adaptive Cycling for People with Disabilities - Hal Honeyman - YouTube

Engineering solutions for people with disabilities - YouTube

Engineering solutions for people with disabilities - YouTube

Drill Powered wheelchair - YouTube

Drill Powered wheelchair - YouTube

Extra weight linked to rheumatoid arthritis risk in women

Weekly soft drink consumption bubbles up knee osteoarthritis; especially in men

$31 Million Raised For The Buoniconti Fund To Cure Paralysis - WhatDisability.com

Six Tips for Emergency Preparedness for Individuals with Disabilities - WhatDisability.com

Six Tips for Emergency Preparedness for Individuals with Disabilities - WhatDisability.com

Comments Needed on Rules to Make Transportation Accessible to People with Disabilities - WhatDisability.com

Comments Needed on Rules to Make Transportation Accessible to People with Disabilities - WhatDisability.com

Support to Families of Children with Disabilities during Hurricane Sandy - WhatDisability.com

Support to Families of Children with Disabilities during Hurricane Sandy - WhatDisability.com

Physiopedia, universal access to physiotherapy knowledge.

Mobile Apps - Physiopedia, universal access to physiotherapy knowledge.

Kids don’t need “kids’ food” | Diet & Nutrition

Quadriplegic Learns to Walk Again - YouTube

Quadriplegic Learns to Walk Again - YouTube

Hop walking, first day outside - YouTube

Hop walking, first day outside - YouTube

c 6 Quadriplegic transfer - YouTube

c 6 Quadriplegic transfer - YouTube

Help Muscle Spasms by Stretching - YouTube

Help Muscle Spasms by Stretching - YouTube

Selecting a Wheel Chair - YouTube

Selecting a Wheel Chair - YouTube

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Quadriplegic Washing Hair - YouTube

Quadriplegic Washing Hair - YouTube

How tablets helped unlock one girl's voice - CNN.com

Doctor’s Ultimate Guide For A Perfect Abdomen And Muscle Definition

Statins could treat antiphospholipid syndrome, according to a new study

PALAESTRA

Healthcare Professional: Tips for Active Patients | PutMeBackTogether.com

Working with Selective Mutism | PutMeBackTogether

Τεχνικές μικρής παρεμβατικότητας στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

Ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου Γόνατος… όσα πρέπει να γνωρίζετε!

Σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης (shoulder impingement syndrome) ή τενοντίτιδα υπερακανθίου ή περιαρθρίτιδα ώμου - Ο Δρόμος για την Θεραπεία

Stroke Basics - Stroke Center - EverydayHealth.com

The Health Risks of Energy Drinks and Shots - Photo Gallery - EverydayHealth.com

Top 3 Exercises For Herniated Discs - YouTube

Top 3 Exercises For Herniated Discs - YouTube

Hip Joint - 3D Anatomy Tutorial - YouTube

Alexander Technique Workshop with Rebecca Tuffey - YouTube

Alexander Technique Workshop with Rebecca Tuffey - YouTube

Forward Head Posture (The Shocking Truth) Part 2 - YouTube

Forward Head Posture (The Shocking Truth) Part 2 - YouTube

Forward Head Posture (The Shocking Truth) Part 1 - YouTube

Forward Head Posture (The Shocking Truth) Part 1 - YouTube

Erik Dalton Facet Opening for Low Back Pain - YouTube

Erik Dalton Facet Opening for Low Back Pain - YouTube

Treating Neck & Dowager's Hump Pain - Erik Dalton - YouTube

Treating Neck & Dowager's Hump Pain - Erik Dalton - YouTube

Erik Dalton Dowager's Hump Techniques - YouTube

Erik Dalton Dowager's Hump Techniques - YouTube

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

CancerCure

Accessible Portugal | Wheelchair Vacations & Disabled Holidays

Disability from Two Different Viewpoints | Disability Today Network

Salomon Freeski TV S5 E13 Sit Ski Backflip - YouTube

GIRL IN A WHEELCHAIR BUNGEE JUMPS OFF BRIDGE - AMAZING FOOTAGE!!! - YouTube

'Push Girls' Share Their Inspiring Outlook - YouTube

Make A Hero Commercial 2012 - YouTube

ABILITY Magazine - Celebrity Interviews Health, Disability and Human Potential

The 10 Best Places to Live if You Have Autism

Extreme Adaptive Sports

Use of Physical Activity to Improve Behavior of Children with Autism | PALAESTRA

Goal-Directed Physical Education For Learners With Disabilities | PALAESTRA

Dorothy Hamill’s Adaptive Skating Program Gives Children with Physical Disabilities a Chance to Soar | PALAESTRA

Rett Syndrome: Implications for Physical Education and Other Movement Settings | PALAESTRA

Vitamin D And Pain

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ten Tips To Help Caregivers Field Tough Questions

Abilities Expo | Serving the Community since 1979

Integrating Pain Science with MDT in Your Therapy Practice | PutMeBackTogether.com

Top 5 Apps for Medical Professionals | PutMeBackTogether.com

Benefits of Physical Therapy Exercise for Type 2 Diabetes | PutMeBackTogether.com

Kids need at least seven minutes a day of 'vigorous' physical activity, but most aren't getting that

Total hip replacement surgery increases risk of stroke, study suggests

Reduce Heel Pain Through Physical Therapy Treatment | PutMeBackTogether

30 Tips for More Compliant Patients in Your Therapy Practice | PutMeBackTogether.com

Healthcare Professionals: 5 Tips to Breaking the Ice with New Patients | PutMeBackTogether.com

10 Exercise Tips for Asthmatic Patients | PutMeBackTogether.com

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Μεγαλώνοντας με αναπηρία

Ρομποτικό πόδι που ελέγχεται από την εγκεφαλική δραστηριότητα

Είναι τα βλαστοκύτταρα μια μελλοντική θεραπεία για κακώσεις νωτιαίου μυελού;

Κατακλίσεις: Όταν η παραδοσιακή θεραπεία δεν έχει αποτέλεσμα

Τι είναι η Γνωστική Αποκατάσταση;

Κίνηση κατά της οστεοαρθρίτιδας

Κίνηση κατά της οστεοαρθρίτιδας | HealthPost.gr

Sensory room Autism - YouTube

Sensory room Autism - YouTube

20 + 20 = 40 Things That Will Make Life Easier For People With Disabilities | MS Potty Mouth

20 + 20 = 40 Things That Will Make Life Easier For People With Disabilities | MS Potty Mouth

Early autism intervention improves brain responses to social cues

Early autism intervention improves brain responses to social cues

Πρωτεΐνη και Αθλητισμός

Πρωτεΐνη και Αθλητισμός | Διατροφή & άθληση | Fitness

Παιδικός τραυλισμός.. φυσιολογικός ή όχι?

Παιδικός τραυλισμός.. φυσιολογικός ή όχι? | Οικογένεια, παιδί & έφηβος | Ψυχολογία

Νερό ή αθλητικά ποτά; Τι να προτιμήσω;

Νερό ή αθλητικά ποτά; Τι να προτιμήσω;

Επιληψία και Διατροφή

Επιληψία και Διατροφή | Άλλες παθήσεις | Διατροφή & Παθολογικές Καταστάσεις | Δίαιτα και Διατροφή

Καρκίνος του μαστού και αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή | Υγεία

Καρκίνος του μαστού και αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή | Υγεία

Eat more 'superfoods' to lose weight - CNN.com

Eat more 'superfoods' to lose weight - CNN.com

Complete C5 Quadriplegic after 5 NSC treatments - YouTube

Complete C5 Quadriplegic after 5 NSC treatments - YouTube

Wheelchair tips: Organization and Accessibility - YouTube

Wheelchair tips: Organization and Accessibility - YouTube

Office Accessibility and Organization - YouTube

Office Accessibility and Organization - YouTube

Paralyzed 5-Year-Old with Terminal Disability to Run in Marathon

Spinal Cord Injury

Mencap | All about learning disability

Project D3: Έλληνες σχεδιάζουν ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο για οδηγούς με αναπηρικό κάθισμα | Περιοδικό Αυτονομία - ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ

Μορφές Σκλήρυνσης κατά Πλάκας and διάγνωση της Πρωτοπαθούς Προϊούσας

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Ηλεκτρονικά πόδια για καθηλωμένους σε καροτσάκι: Άρον το δεκανίκι σου και περιπάτει

Ηλεκτρονικά πόδια για καθηλωμένους σε καροτσάκι: Άρον το δεκανίκι σου και περιπάτει

Να «γράφουν με τα μάτια» θα μπορούν άτομα με παράλυση άνω άκρων

Να «γράφουν με τα μάτια» θα μπορούν άτομα με παράλυση άνω άκρων

Πώς να αποφύγετε μια κακή πρόσληψη προσωπικού βοηθού

Πώς να αποφύγετε μια κακή πρόσληψη προσωπικού βοηθού

Πώς προσαρμόζουμε ένα μαξιλάρι για ιδανική κατανομή των φορτίων

Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2012 [LIVE Video streaming]

Ημέρες Ευχρηστίας και Προσβασιμότητας 2012 [LIVE Video streaming]

Wheelchair Dancer

Wheelchair Dancer

National Rehabilitation Information Center

National Rehabilitation Information Center

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Handicapped Diving in Egypt

NIMH · Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD Hellas Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ

ADHD Hellas Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ

For some children with ADHD, music has similar positive effects to medication

For some children with ADHD, music has similar positive effects to medication

Scientists find Achilles' heel of cancer cells

Scientists find Achilles' heel of cancer cells

Insomnia may raise risk of heart attack, stroke

Insomnia may raise risk of heart attack, stroke

Navigating School With a Dyslexic Child: One Mom's Story

Kyle Redford: Navigating School With a Dyslexic Child: One Mom's Story

Soda Drinking Every Day Could Raise Women's Stroke Risk: Study

Soda Drinking Every Day Could Raise Women's Stroke Risk: Study

Real life: I had 8 strokes at 23 | News.com.au

Real life: I had 8 strokes at 23 | News.com.au

Smokers vs Normal Lungs - YouTube

Smokers vs Normal Lungs - YouTube

Aortic Valve replacement - YouTube

Aortic Valve replacement - YouTube

Mitral valve replacement - YouTube

Mitral valve replacement - YouTube

Heart valve surgery - operation for replacement heart valves - YouTube

Heart valve surgery - operation for replacement heart valves - YouTube

Coronary Artery Bypass Graft Surgery - What Is It? - YouTube

Coronary Artery Bypass Graft Surgery - What Is It? - YouTube

CABG - YouTube

CABG - YouTube

Reality Controls | Vancouver Software Development

Reality Controls | Vancouver Software Development

Living with Lowes

Wheelchair Ramps Plans Designs and Information

Wheelchair Ramps Plans Designs and Information

Health and Disability Apps for iPhone Android and Mobile Devices

Disability in America Infographic

A New Perspective on Medicare and Rehabilitation

'Lucky' F1 driver lost both legs and triumphed with Paralympic gold - CNN.com

'Lucky' F1 driver lost both legs and triumphed with Paralympic gold - CNN.com

breaking bones etc

breaking bones etc

There are six major disability categories at the Paralympic Games.

Classification | Classification | insidethegames.biz

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Aero Mobile Oxygen Features Practical Backpack with Integrated Remote Control | Tuvie

Aero Mobile Oxygen Features Practical Backpack with Integrated Remote Control | Tuvie

Video: What Is a Chinese Massage? | eHow.com

Video: What Is a Chinese Massage? | eHow.com

Video: What Is an Athletic Massage? | eHow.com

Video: What Is an Athletic Massage? | eHow.com

Video: What Is a Sports Massage? | eHow.com

Video: What Is a Sports Massage? | eHow.com

Video: What Is a Therapeutic Massage? | eHow.com

Video: What Is a Therapeutic Massage? | eHow.com

Video: What Is a Neuromuscular Massage? | eHow.com

Video: What Is a Neuromuscular Massage? | eHow.com

Video: What Is a Trigger Point Massage? | eHow.com

Video: What Is a Trigger Point Massage? | eHow.com

Video: How to Do Flexibility and Strengthening Exercises For The Wrist | eHow.com

Video: How to Do Flexibility and Strengthening Exercises For The Wrist | eHow.com

Video: How to Reduce Swelling in the Feet | eHow.com

Video: How to Reduce Swelling in the Feet | eHow.com

Video: How to Tape Shin Splints | eHow.com

Video: How to Tape Shin Splints | eHow.com

Video: How to Control Arthritis Pain | eHow.com

Video: How to Control Arthritis Pain | eHow.com

Video: How to Control Pain in a Knee With Arthritis

Video: How to Control Pain in a Knee With Arthritis | eHow.com

Video: Treatment for Arthritis of the Hands - video

Video: Treatment for Arthritis of the Hands | eHow.com

Upper Body Symptoms of Multiple Sclerosis | eHow.com

Upper Body Symptoms of Multiple Sclerosis | eHow.com

Multiple Sclerosis Facial Symptoms | eHow.com

Multiple Sclerosis Facial Symptoms | eHow.com

How to Improve Nutrition for Multiple Sclerosis

How to Improve Nutrition for Multiple Sclerosis | eHow.com

How Yoga Helps Multiple Sclerosis - Multiple Sclerosis Center - Everyday Health

How Yoga Helps Multiple Sclerosis - Multiple Sclerosis Center - Everyday Health

Spotting Common Cancer Symptoms - Cancer Center - Everyday Health

Spotting Common Cancer Symptoms - Cancer Center - Everyday Health

'Exoskeleton' Helps Paralyzed Stand, Take Steps - Healthy Living Center - Everyday Health

'Exoskeleton' Helps Paralyzed Stand, Take Steps - Healthy Living Center - Everyday Health

Multiple Sclerosis and Exercise Benefits - Multiple Sclerosis Center - EverydayHealth.com

Multiple Sclerosis and Exercise Benefits - Multiple Sclerosis Center - EverydayHealth.com

What Are Range Of Motion Exercises For Als & Ms?

What Are Range Of Motion Exercises For Als & Ms? | LIVESTRONG.COM

Exercise For Ms Patients

Exercise For Ms Patients | LIVESTRONG.COM

Preventing Sugar Spikes After Meals

The Life Extension Blog: Preventing Sugar Spikes After Meals

A Primer On Vitamin D

A Primer On Vitamin D

Stroke Success Stories-ΑΕΕ εμπειρίες

Success Stories

Stroke-ΑΕΕ-Treatment through Internet Computer Technology

Aneurysm Embolization and Stents

Aneurysm Embolization and Stents

Stroke-ΑΕΕ-Specific Innovations

Stroke-Specific Innovations

Stroke-AEE-Technological Innovations